Adjunto cartell i document de seguretat referit a les mesures para protecció dels clients davant el coronavirus .

Serà aplicable a la fase 1 actual i posteriors fases similars quan sigui necessari.

Fase 1