Contractes de compravenda, obra nova, avals, hipoteques, reclamacions per incompliments del constructor o contractista, permisos, intermediacions, etc. El mon immobiliari es molt complex i específic.

Ja fas de 20 anys que coneixem aquest sector que ha viscut molts canvis, des de la bombolla a la seva baixada i posterior “estabilització”. Hem assessorat en compravendes, en finalització d’obres, en arrendaments i en divisions de cosa comú, etc. Hem reclamat incompliments, hem vetllar per les arres i perquè els avals de les obres estiguin garantits, etc.

I si ens fem cooperativistes?. Quins son els teus drets, val la pena arriscar-se?

Hem de ser conscients que si ens fiquem a l’aventura de participar en la compra d’un habitatge com a cooperativistes passem a ser també responsables, en part, de l’obra. És veritat que tenim més drets però també els perills son majors. Sobre tot assegurem-nos que estem davant d’una empresa seria, parlem amb el banc, parlem amb l’ajuntament i sol·licitem els documents dels avals de les quantitats entregades.

Tant com advocat d’empresa, com dels usuaris i consumidors, sempre hem defensat allò que afavorirà el nostre client.

Estar assessorat per un especialista es la millor forma de solucionar els problemes.