Defectes en la construcció

publicado en: Uncategorized | 0

Es evident que no podem reclamar per problemes relacionats exclusivament al us i al pas del temps. No podrem demanar que ens arreglin unes runes romanes (com les de l’i lustració) però si que tenim uns drets i un temps determinat per reclamar pels defectes vicis del nostre habitatge.

El que i fins quant puc reclamar els defectes

Després de comprar un habitatge nou sempre hi han problemes i es important saber que no sempre podré reclamar la seva reparació.

Comprar un habitatge es una de les despeses més importants a les que fem front a la nostra vida i de vegades no som el suficient diligent davant els desperfectes deguts al constructor.

Una vegada descobert el defecte o el vici ocult el més important es saber que per reclamar tenim uns terminis concrets i que fora d’aquests no es podrà fer res.

Així la Llei de l’ordenació de la construcció 38/1999 estableix la responsabilitat dels diferents agents i el temps que dura cadascuna d’aquestes responsabilitats.

  • 10 anys danys materials causats per vicis o defectes de cimentació, bigues, forjats, murs de carrega, elements estructurals, etc
  • 3 anys danys materials causats per vicis o defectes elements constructius que afectin a la seva habitabilitat recollida a l’article 3.1.c
  • 1 any on el constructor respondrà també dels danys materials causats per vici o defecte que afectin a elements de terminació o acabat de les obres.

Temps per reclamar els defectes

  • 6 mesos per vicis ocults
  • 2 anys en general que comencen a comptar des de que, dins el termini exposat abans, coneixem el defecte.
  • 5 anys per incompliment contractual. Es a dir també els podem reclamar per no haver complit el contracte (per exemple materials diferents)

El més important es saber que per reclamar tenim uns terminis concrets

Contacti amb nosaltres
Seguir Joaquin Tomé Gómez:

Abogado

Abogado de + de 20 años de experiencia en derecho civil y mercantil

Últimas publicaciones de
Los comentarios están cerrados.