En el divorci, es poden reclamar els pagaments fets a favor de la parella sense ingressos?

publicado en: Civil, Divorcio, Familia | 0

Quan ens ajuntem com parella, es molt habitual, per exemple, comprar l’habitatge habitual a nom de tots dos encara que una d’aquestes persones no tingui cap ingrés. Altres qüestions a part, que podríem fer que això sigui el més just (dedicació a la família, treball a l’empresa familiar sense retribucions, etc), a l’hora del divorci, amb les seves tensions i incomprensions, el que ho ha pagat, moltes vegades, ho troba injust i ho vol reclamar, es pot fer? En un altre post tractarem de com quedaria la hipoteca.

L’article 232.3 del CCC diu que, dins del règim de separació de bens,

“Adquisicions oneroses 1. Els béns adquirits a títol onerós durant el matrimoni pertanyen al cònjuge que consti com a titular. Si es prova que la contraprestació es va pagar amb béns o diners de l’altre cònjuge, se’n presumeix la donació…”

O sigui que encara que el pagament l’hagi fet només un dels dos, el bé adquirit, per una banda, pertanyerà al titular que consti i, per l’altre, es presumirà que els diners venen d’una donació del que si té diners i que, efectivament, ho ha pagat.

Un altre tema podria ser reclamar anular això per qualsevol vici del consentiment (molt complexa de demostrar), o reclamar la part perjudicada, alguna mena de compensació via article 232.5 del CCC perquè resulti que pot haver-hi una compensació econòmica per raó del treball.    

Seguir Joaquin Tomé Gómez:

Abogado

Abogado de + de 20 años de experiencia en derecho civil y mercantil

Últimas publicaciones de
Los comentarios están cerrados.